Giá đất tại một số vị trí đấu giá ở Gia Lai tăng đột biến

Chia sẻ tin này:

Các cuộc đấu giá đất gần đây ở tỉnh Gia Lai cho thấy giá đất tăng, đây là một chỉ báo tốt cho nền kinh tế Việt Nam.

Các cuộc đấu giá đất gần đây ở tỉnh Gia Lai cho thấy giá đất tăng, đây là một chỉ báo tốt cho nền kinh tế Việt Nam. Các địa điểm đấu giá thuộc các huyện Đức Thọ, Phú Hòa và Bảo Lâm. Giá đất tại một số địa điểm đấu giá tăng chóng mặt, có những lô đất tăng gấp 10 lần giá ban đầu

Chia sẻ tin này:

Các tin liên quan

Trả lời